bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wyniki naborów

Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

www.opspobiedziska.pl/upload/ogloszeniewyniku.docx

_______________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Na wolne stanowisko urzędnicze

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

www.opspobiedziska.pl/upload/INFOSWFA.pdf

___________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/warsztaty.docx

_________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zawiadomienie.docx

________________________________________________________________

Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach o wynikach naboru na wolne stanowisko Referent

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/informacjareferent.pdf

___________________________________________

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

Dot. " oferty cenowej "Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z napojem od 15 do 30 osób beneficjentów pomocy społecznej"

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/protokolposilek.pdf

________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

ul. Wł. Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/protokolsuo.pdf

_______________________________________________________________

Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach na podstawie wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach EFS. Tytuł projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

o wynikach naboru na wolne stanowisdko pracy - Asystent Rodziny

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/informacjaasystentrodziny.pdf

_____________________________________________________________________

Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze pracownika ds. obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych oraz świadczeń z programu "Dobry Start"

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/informacja.pdf

_________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska

na stanowisko urzędnicze referent sekcji świadczeń wychowawczych

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/informacja24012018.pdf

_____________________________________________________________

Pobiedziska, snia 22.01.2018r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT SEKCJI ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/PROTOKOL22012018.pdf

______________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/wynikinaborusuo.pdf

_________________________________________________________________

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/PROTOKOLZOTWARCIAOFERTASYSTENTARODZINY2.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ASYSTENT RODZINY

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/PROTOKOLZOTWARCIAOFERTASYSTENTRODZINY.pdf

________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska,

na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. świadczeń wychowawczych

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/informacjao wynikachnaboru.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/protokol.pdf

_____________________________________________________

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Z DNIA 15 MARCA 2016 ROKU

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/protokolzotwarciaofert.pdf

________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska

na stanowisko urzędnicze - inspektor sekcji świadczeń rodzinnych

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/Informacjaowynikachnaboru.pdfOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 18.05.2022
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 906