bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Projekty

Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.2
Aktywna integracja - projekty konkursowe

www.opspobiedziska.pl/upload/Ogłoszenieonaborzenapartnera.docx

_______________________________________________________

GMINA POBIEDZISKA

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

Lider - Klubu Seniora w Pobiedziskach

__________________________www.bip.opspobiedziska.pl/upload/liderpobiedziska1.docx_______________________

Informacja o wyniku naboru na liderów Klubu Seniora w:
Kocanowie ,Stęszewku ,Łagiewnikach

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/informacjaowynikachnaboru.docx

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na:

Realizację zajęć i warsztatów w ramach projektu „Smakuj Życie”
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/aktualneuslugispoleczne.docx

________________________________________________________________

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/opiekawytchnieniowa.docx

______________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE III

Zamawiający:
Gmina Pobiedziska reprezentowana przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach,
ul. Wł. Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska

przeprowadzane na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO.


na:
Świadczenie usług Lidera Klubu Seniora
w ramach projektu „Smakuj Życie”

_www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zapytanieofertowe3.docx_

________________________________________________________

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług Lidera Klubu Seniora

w ramach projektu "Smakuj życie"

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zapytanieofertowe.docx

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zalacznik.docx

_____________________________________________________________________

PRACA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach poszukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/pracaopiekawytchnieniowa.docx

_________________________________________________________

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOLECZNYCH

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/poprawadostepudouslugspolecznych.docxOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 26.01.2022
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 5 204