bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dodatki energetyczne

Dodatek Energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc;

Gdzie można złożyć wniosek?

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, ul. Władysława Jagiełły 41.

W poniedziałki w godzinach: 08:00 – 16:00

Od wtorku do piątku w godzinach: 07:00 – 15:00

Wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Prosimy pamiętać, że:

podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.Opublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 19.10.2021
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 20.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 658