bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Terenem działania jest miasto i gmina Pobiedziska.

Głównym celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach zarządza Dyrektor.
Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta i Gminy.
W razie nieobecności Dyrektora zadania związane z bieżącym zarządzaniem OPS wykonuje Zastępca Dyrektora

Organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach określa REGULAMIN ORGANIZACYJNY, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.

Pliki do pobrania:
Regulamin organizacyjny

Kodeks Etyczny Pracowników

Kodeks Etyczny Pracownków SocjalnychOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 20.08.2021
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 02.08.2013
Dokument oglądany razy: 5 545