bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU

Rozeznanie rynku prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach projektu pt. „Smakuj Życie”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/rozeznanierynku.docx

___________________________________________________________

INFORMACJA
Informuję ,że na świadczenie usługg cateringu w ramach rozeznania rynku ,w ramach projektu „Smakuj życie”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , wpłynęła 1 oferta , która ceną przekraczała budżet założony w projekcie i nie została uwzględniona .

                                                                                                                                   I.Matysiak

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/informacjacatering.docx

____________________________________________________________

INFORMACJA
Informuję ,że na świadczenie usługi zakupu produktów spożywczych w ramach rozeznania rynku ,w ramach projektu „Smakuj życie”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,nie wpłynęła żadna oferta .

                                                                                                                           I.Matysiak
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/informacjazakupy.docx

___________________________________________________

Zapytanie ofertowe na:
Świadczenie usług opiekuna mieszkania wspomaganego
w ramach projektu „Smakuj Życie”
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/opiekunmieszkania1.docx

www.bip.opspobiedziska.pl/uploada/opiekunmieszkaniaformularz.docx

____________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/warsztaty.docx

___________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
ul. Wł. Jagiełły 41,62-010 Pobiedziska

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronowirusa COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone ,Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach uruchamia dyżury przeznaczone dla mieszkańców , w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy , zwłaszcza ludziom starszym , samotnym i niepełnosprawnym .
od: poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30-do 15,00
nr. tel. 61 1010412
od godz.15,00 do 19 ,00
nr. tel. 504 045 907.
W soboty i niedzielę od 7,30 do 19,00 nr. tel. 504 045 907
Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590

___________________________________________

Pomoc psychologiczna

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/kobylnica.pdfOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 31.03.2020
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 24.03.2020
Dokument oglądany razy: 15 969