bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Ogłoszenia różne

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
Ul. Kaczyńska 26
62-010 Pobiedziska
NIP 7841921707
REGON 632000060

I. INFORMACJE OGÓLNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach zaprasza do złożenia oferty na: „ Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach znajdującym się przy ul. Jagiełły 41 o łącznej powierzchni 488,9m2, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r”
www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zapytanieofertowe.pdf

____________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym podłączeniem do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, zgodnie z obowiązującą Ustawą o finansach publicznych art.44 ust.3, dokonujemy badania rynku w celu przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu fabrycznie nowego serwera wraz z systemem operacyjnym i 20 licencji dostępowych dla użytkowników :

I. Podstawowe parametry, które będą uwzględniane przy wyborze oferenta:
Parametry :

1. procesor Intel® Xeon® Processor (4 rdzenie, 8 MB cache)
2. pamięć 8 GB lub więcej
3. sprzętowy kontroler raid (pamięć podręczna 512 MB lub więcej)
4. dwa dyski twarde 1 TB

Dodatkowe informacje:
Gwarancja producenta minimum 24 m-ce świadczone przez autoryzowany serwis.

I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach , 62-010 Pobiedziska, ul. Kaczyńska 26.
II. Przedmiot zamówienia: zakup serwera, systemu operacyjnego Windows Serwer 2012 Standard, 20 licencji dostępowych dla użytkowników
III. Miejsce złożenia oferty: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach 62-010 Pobiedziska ul. Kaczyńska 26 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@opspobiedziska.pl
IV. Termin złożenia oferty: do dnia 13.06.2014 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.opspobiedziska.pl
V. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2014r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem
VI. Osoba do kontaktu:Małgorzata Piotrowska


Iwona Matysiak
Dyrektor Ośrodka Pomocy SpołecznejOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 14.05.2018
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 24 894