bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania 2017

REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA RODZIN W KRYSZYSIE W GMINIE POBIEDZISKA W FORMIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I MEDIACYJNEGO

OPS.271.1.2017 - Realizacja usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie w Gminie Pobiedziska w formie poradnictwa psychologicznego i mediacyjnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

wzór umowy - realizacja usług specjalistycznychdla rodzin w kryzysie w Gminie Pobiedziska w formie poradnictwa psychologicznego i mediacyjnego

Załacznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o posiadanym oświadczeniu

Załącznik Nr 4 - Informacje dotyczące kwalifikacji

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie

Załącznik Nr 1 do umowy - Karta realizacji wsparcia indywidualnego

Załącznik Nr 2 do umowy - Raport podsumowujący realizację wsparcia indywidualnego

Załącznik Nr 3 do umowy - Protokół miesięczna karta czasu pracy

Załącznik Nr 4 do umowy - Oświadczenie personelu projektu/oferentów, uczestników komisji przetargowych/wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014

Załącznik Nr 5 do umowy - Oświadczenie personelu projektu

Załącznik Nr 6 do umowy - Oświadczenie dotyczące zatrudnienia personelu

Załącznik Nr 7 do umowy - Oświadczenie na potrzeby umowy cywilnoprawnej

Załącznik Nr 8 do umowy - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 9 do umowy - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowychOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 04.08.2017
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 31.07.2017
Dokument oglądany razy: 521