bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia 2015

Rejestr zarządzeń Dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

2015 rok

Nr Zarządzenia               Data                      wydania               w                                                         sprawie:                                   
0132.1.2015 09/01/2015 zmian w Regulaminie Pracy OPS w Pobiedziskach
0132.2.2015 22/01/2015 powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w OPS w Pobiedziskach
0132.3.2015 22/01/2015 wprowadzenia do stosowania w OPS w Pobiedziskach rejestru ryzyk, metrycy ryzyka, harmonogramu wdrożenia kontroli zarządczej w roku 2015
0132.4.2015 27/02/2015 ustalenia rejonów opiekuńczych dla Pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS w Pobiedziskach
0132.5.2015 01/06/2015 powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji OPS w Pobiedziskach
0132.6.2015 28/09/2015 powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych do zapytania cenowego dotyczącego przygotowania i wydawania gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z napojem dla 25 osób beneficjentów pomocy społecznej
0132.7.2015 05/11/2015 ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015r. za święto przypadające w sobotę w OPS w PobiedziskachOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 16.03.2016
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 19.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 832