bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dodatki energetyczne

1. Komu przysługuje dodatek

odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;


odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych

2. Wysokość Dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopad 2013 (M.P. z 2013 r. poz.963) wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,36 zł/miesiąc;
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

3. Wymagane dokumenty


- wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

- kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)

Druki do pobrania:

1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznegoOpublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 20.03.2014
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 20.03.2014
Dokument oglądany razy: 2 842