Projekty

ZAPYTANIE OFERTOWE III

Zamawiający:
Gmina Pobiedziska reprezentowana przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach,
ul. Wł. Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska

przeprowadzane na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO.


na:
Świadczenie usług Lidera Klubu Seniora
w ramach projektu „Smakuj Życie”

_www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zapytanieofertowe3.docx_

________________________________________________________

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług Lidera Klubu Seniora

w ramach projektu "Smakuj życie"

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zapytanieofertowe.docx

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/zalacznik.docx

_____________________________________________________________________

PRACA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach poszukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/pracaopiekawytchnieniowa.docx

_________________________________________________________

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOLECZNYCH

www.bip.opspobiedziska.pl/upload/poprawadostepudouslugspolecznych.docx


Opublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 05.11.2019
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 3548
5.07.2020 // bip.opspobiedziska.pl