Strategie i programy

Pliki do pobrania:

1. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pobiedziska na lata 2012-2015

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2012 rok

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

4. Diagnoza zagrożeń społecznych Pobiedziska 2015

5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-2026

6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pobiedziskach na 2017 rok

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pobiedziska na lata 2016-2026

9. Zadania Pomocy Społecznej w Mieście i Gminie Pobiedziska 2014-2016

10. Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta i gminy Pobiedziska w wieku powyżej 60 lat


Opublikował: Joanna Rudnik
Publikacja dnia: 28.06.2017
Podpisał: Joanna Rudnik
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 3543
15.07.2020 // bip.opspobiedziska.pl